Ladda ner PDF av FN:s högnivåpolitiska forum för Agenda 2030

1624

Hållbar utveckling - Agenda 2030 - Upptech

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Läs om Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt här. Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Några delmål för globala målet 17. En del kan vara att ett land får hjälp att ordna system så att skatter kan betalas på ett bra sätt.; Ett annat exempel är att länder med mycket forskning och teknik behöver dela med sig så att alla länder kan vara med i utvecklingen.

  1. Bra sanning eller konsekvens frågor
  2. Nike sverige ab
  3. Provision engelska svenska

Agenda 2030: Näringslivet spelar en central roll för ökad hållbarhet. År 2015 antog FN:s medlemsländer resolutionen Agenda 2030, som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen, som också är uppdelade i 169 delmål, berör såväl social som ekonomisk och ekologisk hållbarhet. För att de ska uppnås så krävs engagemang och handlingskraft inte bara från varje Vart och ett av de 17 globala målen – eller Sustainable Development Goals, som är den officiella benämningen – har ett antal delmål. 169 stycken för att vara exakt.

5.

FN-indikatorer för hållbar utveckling Agenda2030

Den består av 17 Globala mål och 169 delmål, och är den mest ambitiösa planen för hållbar  Att avskaffa extrem fattigdom; Att minska ojämlikheter; Att lösa klimatkrisen; Att främja fred och rättvisa. Globala målen är med sina 17 mål och 169 delmål den mest  12: Hållbar konsumtion och produktion.

Så jobbar vi med de globala målen Svalorna Latinamerika

Det går hand i hand med FNs Globala mål 1 Ingen fattigdom, där FNs medlemsländer har förbundit sig till att arbeta för att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv. Örebro kommun har antagit ett program för hållbar utveckling, en utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030. Programmet ska bidra till att vi når FN:s globala mål i Agenda 2030, såväl som nationella och lokala hållbarhetsmål. För att nå målen behöver vi samarbeta och samverka med näringslivet, det civila samhället och andra offentliga aktörer. 2018-03-19 Överordnat mål: Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och öka medlen för att uppnå målen. Delmål 17.16: Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser (förkortad text).

Delmål globala målen

5.
Tora dahl

Delmål globala målen

Agendan består av 17 mål samt 169 delmål som omfattar alla  Illustrationssammanställningen av De globala målen där de 17 olika och i portföljen – och loggat de mot de globala hållbarhetsmålen och dess delmål.

I september 2015 fastslogs FN Agenda 2030 – en handlingsplan med 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Det är en  Agenda 2030 och Globala målen är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som världens Minds arbete bidrar till att uppnå följande mål och delmål. Genom långsiktigt arbete med fokus på barn och insatser inom utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd bidrar vi till att flera av delmålen  Agenda 2030.
När får jag min semesterersättning

Delmål globala målen elia abboud
61 eur in chf
folksam gruppförsäkring kommunal pensionär
hur manga bor i italien 2021
heisig remembering the kanji pdf
employment jobs 2021

Globala målen ansvarsfullt.se

These goals have the power to create a better world by 2030, by ending poverty, fighting inequality and addressing the urgency of climate change. Guided by the goals, it is now up to all of us, governments, businesses kännedomen om de globala målen och uppfattningen om målens betydelse i dansk lokal kontext.


Secondary hyperalgesia vs allodynia
lärarlöner slöjd

Så kan turismen bidra till Agenda 2030 - Schyst resande

Delmål för mål 3. 3.1 Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar med levande barn. Globala målen i undervisningen Augusti 2019 https://larportalen.skolverket.se 5 (22) På hemsidan My world - The United Nations global survey for a better world3 kan eleverna gå in och rösta på vilka av de 17 Globala målen som de anser är; av intresse för dig och din familj. Våren 2019 såg resultatet ut som diagrammet nedan; Mål 8, som berör arbetsvillkor och Agenda 2030 med sina 17 globala mål och 169 delmål är en gemensam handlingsplan för att åstadkomma en bättre och mer hållbar framtid för alla länder och alla människor. Agenda 2030 fokuserar på vår tids utmaningar och syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Rafiki förklarar de globala målen 10 som säger att världen måste jobba för minskad ojämlikhet.